Op 2 juli verzorg ik een workshop Innovatief programmeren tijdens de Contactdag voor initiatiefnemers van herbestemmingen, georganiseerd door het Nationaal Programma Herbestemming [NPH]. Ter voorbereiding daarop een overzicht van recente artikelen over projecten die anders, veelal op tijdelijke basis worden ontwikkeld gepubliceerd door Renda Magazine. De lessen in de artikelen worden opgetekend aan de hand van inspirerende projecten.

Innovatief herbestemmen Strijp S
In het decembernummer van RendaMagazine verscheen dit artikel over Strijp S en de manier waarop Trudo elk gebouw net even anders – vaak op basis van tijdelijk gebruik – inzet om Strijp S op de mental map te zetten en een nieuw soort stad te laten ontstaan. Lees maar over het hoe en waarom van evenementen (laten) organiseren voor honderdduizenden bezoekers uit de hele wereld, over gebouwen laten gebruiken door creatieve bedrijven en daarbij in de samenstelling per verdieping, per vleugel te sturen in de samenstelling. Nieuw en creatief met (iets) meer gevestigd om ideeën sneller op de markt te krijgen, en met precies de goede dosis dwarsdenken. Over stad laten ontstaan en de rol van smaakmakers als Amaro daarin.

Nieuwe economie ontwikkelen: Hakagebouw en Garage Notweg
Jane Jacobs schreef het al: oude ideeën zoeken nieuwe gebouwen, nieuwe ideeën hebben soms oude gebouwen nodig. In Renda-Magazine van februari een artikel over manieren om nieuwe economie te ontwikkelen vanuit leegstaande gebouwen. Dat bleek de overeenkomst tussen het Rotterdamse Hakagebouw en de Amsterdamse Notweggarage. Er zijn natuurlijk nog veel meer overeenkomsten en verschillen tussen deze twee initiatieven,  maar daarvoor moet je gewoon het artikel lezen.

Waardecreatie en herbestemmen: Blokhuispoort en Tolhuistuin
Artikel drie gaat over  ‘Waardecreatie door tijdelijk gebruik‘ en heeft Blokhuispoort en Tolhuistuin als projecten. Het artikel gaat in op de vraag of tijdelijke activiteiten en gevonden verdienmodellen investeringen in onderhoud en verbetering van het gebouw mogelijk maken. Waardecreatie dus. Dat blijkt in de praktijk nog niet zo eenvoudig.

Herbestemmen opgave van de toekomst: Schieblock en Atoomclub
Voorafgaand aan het VrijdagMiddagKaffee 8/6/12 interviewden we Elma van Boxel en Kristian Koreman van Zus over Schieblock, Rudy Stroink van TCN over concept en financieringmodel achter de Atoomclub en Friso de Zeeuw (Bouwfonds en TUD) over de oogst van de eerder beschreven projecten. Is het een niche of ‘zien we hier de toekomst?’. Het interview is verschenen in het recente meinummer van Renda. Het roept de vraag op hoe we Van toevalstreffers naar nieuwe markt komen, het thema van het VrijdagMiddagKaffee.

Bouwbesluit 2012
Ter afsluiting van de reeks over projecten die op een andere, creatieve basis zijn herbestemd een artikel over de kansen die ontstaan door Bouwbesluit 2012.