Voor het Nationaal Programma Herbestemming (uitgevoerd door RCE) stelden we in 2010 – 2011 het dossier tijdelijk gebruik leegstaande gebouwen samen op basis van projecten in de praktijk. Met veel projecten en praktijktips. Het kennisdossier werd eerder gepubliceerd op de kennis- en projectenbank van het Nationaal Programma Herbestemming dat inmiddels wordt gehost door het Restauratiefonds. Klik hier en u zit er middenin.