Meestal komt het Expertteam naar u toe, deze Provadaweek bent u van harte uitgenodigd voor een meet&greet met de experts op verschillende plekken en momenten gedurende de Provada). Er zijn altijd mensen van het team aanwezig op de Rijksstand (hal 10, stand 25), stand Nieuwegein (hal 10, stand 34) of  de stand Den Haag/Rotterdam (hal 10, stand 04). Dus loop even langs om kennis te maken of even bij te praten.

Sander Gelinck is 5/6/7 juni te vinden
– Elke ochtend vanaf 8.30 uur: zomerschool Nationaal programma herbestemmen
– dinsdag 5 juni, middag: helaas, ik ben in Zwolle
– woensdag 6 juni, 13.00 -14.00 uur: meet&greet  stand Nieuwegein samen met Dionne Baaré (Hal 10, stand 34)
– woensdag 6 juni, vanaf 15.30 uur: meet&greet Rijksstand (hal 10, stand 25)
– donderdag 7 juni, 12.00 – 13.00 uur: meet&greet stand Rotterdam/Den Haag (hal 10, stand 04)

Weten wie er nog meer in het expertteam zitten?
Het Expertteam stelt zich hier aan u voor

Waarom een expertteam? Uit persbericht Ministerie BZK
De leegstand van kantoren is de laatste jaren door de structureel teruglopende vraag en voordurende nieuwbouw opgelopen tot bijna vijftien procent. Als niet wordt ingegrepen zal dit percentage de komende jaren naar verwachting nog verder oplopen. In combinatie met een slimmere regionale programmering van nieuwbouw en de sloop van structureel onbruikbare kantoren biedt deze ontwikkeling ook kansen voor het economisch rendabel hergebruik van een deel van die leegstaande kantoren. In de praktijk blijken daarvoor twee belangrijke belemmeringen te bestaan. Huidige eigenaren van leegstaande kantoren kunnen onvermijdelijke afboekingen voor zich uitschuiven en ook regels van gemeenten, de fiscus, provincies en de Rijksoverheid vormen een belemmering voor transformatie en hergebruik. De afgelopen jaren is het desalniettemin mogelijk gebleken per jaar zo’n 2.000 zelfstandige woningen te realiseren via een transformatie van leegstaande kantoren.

Om dit aantal te verhogen heeft de minister van Binnenlandse Zaken onlangs het Expertteam Kantoortransformatie ingesteld. De deskundigen van het expertteam staan gemeenten en vastgoedeigenaren bij met kennis en kunde van uiteenlopende onderwerpen, zoals het toepassen van bouwkundige wet- en regelgeving, projectorganisatie, financiering, fiscale mogelijkheden, woon- en inrichtingsconcepten en de matching van eigenaren en potentiële afnemers. Het expertteam is een samenwerking van Agentschap NL, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.