Ontwikkelen businesscase voor een onderneming die op zakelijke basis investeringen in stedelijke vernieuwing borgt. Doel van de onderneming is marktpartijen, corporaties en overheden met een goede reputatie en bewezen kennis in transformatie van bedrijventerreinen en rehabilitatie van woongebieden, op commerciële grondslag een financiële borging van vastgoedinvesteringen aan te bieden om daarmee externe financiering van binnenstedelijke gebiedstransformaties mogelijk te maken.

Opdrachtgevers
AM, Amvest, BNG, gemeente Apeldoorn, Johan Matser|Synchroon, OPP, ProperStok en  Ymere. Ontwikkeltraject in samenwerking met Basho bv.