Het voormalig SoZaWe-gebouw aan de Willem Ruyslaan in Rotterdam wordt getransformeerd tot woningen. Deze week maakte de Rotterdamse bouwondernemer Van Omme & De Groot bekend het gebouw definitief te hebben gekocht. Van Omme & De Groot was sinds vorig jaar met [eigenaar] gemeente Rotterdam in onderhandeling na het winnen van de openbare tender.

SoZaWe is een van tien pilotprojecten waarvoor eigenaren, Rijk en gemeenten – begeleid door het transformatieteam – in 2011 onorthodoxe manieren hebben ontwikkeld om leegstaande kantoorgebouwen te transformeren. De pilotprojecten zijn geselecteerde ‘lastige’ gevallen: groot, verouderd, vaak op lastige locaties en al een aantal jaren leegstaand.

De Willem Ruyslaan is het derde ‘lastige geval’ waarvoor het transformatieproces met succes op gang blijkt te zijn gebracht Eerder werd bekend dat ook de leegstaande kantoorgebouwen CBS-Heerlen [43.500 m2] en de Molenwerf in Amsterdam [14.000] een nieuwe bestemming krijgen.

Meer weten over de aanpak van het transformatieteam?
De rapportage Transformatie gaat niet vanzelf is hier te downloaden. SoZaWe staat beschreven van blz 72 t/m 77. Het persbericht van Vastgoedjournaal leest u hier.

Meer informatie over aanjagen van transformatie en hoe voor uw gebouw een nieuwe toekomst te ontwikkelen? Bel of stuur een email.