Dinsdag 26 november 2019 start de (post-hbo) opleiding Herbestemmen en Transformeren aan de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. De opleiding bestaat uit twintig colleges verdeeld over twaalf collegedagen en twee excursies naar praktijkvoorbeelden. Sander Gelinck id&dn verzorgt de onderwerpen Markt en doelgroep bepalen, Hoe voer je een haalbaarheidsonderzoek uit? RekenenOpHerbestemming aan de hand van voorbeelden uit zijn praktijk.  Het realiseren van nieuwe functies in bestaande gebouwen is een complex en creatief proces. Wie zich met deze opgaven bezighoudt, moet in staat zijn verbindingen te leggen en te denken in kansen. De cursus is opgebouwd rondom deze spilfunctie in het proces van herbestemmen. Een zelf uit te werken object voor herbestemming per deelnemer vormt de rode draad gedurende de cursus. Meer informatie leest u in deze brochure. Aanmelden kan via http://www.han.nl/opleidingen/cursus/ transformeren-en-herbestemmen/aanmelden/