Over id&dn

We geven leegstaande gebouwen nieuwe toekomst met originele concepten, business cases en verbouwplannen. Plannen baseren we op solide business met een gezond verdienmodel. We zijn lid van het landelijk Expertteam Wonen voor wie we regelmatig gemeenten ondersteunen met strategische vragen hoe van leegstand een kans te maken en onwillige eigenaren enthousiast te krijgen. Ook worden we regelmatig gevraagd voor een second opinion of mediatorrol als twee partijen er niet uit komen.

Daarnaast doen we onderzoek en delen we wat we leren. Begin 2015 publiceerden we RekenenOpHerbestemming (NAI010 Uitgevers) samen met Frank Strolenberg met geverifieerde harde financiële gegevens over 26 gerealiseerde herbestemmingen. Unieke nongooglebare informatie aldus de uitgever, misschien dat het boek daarom nog altijd (in 2020) als lesmateriaal wordt gebruikt in de drie belangrijkste opleidingen tot herbestemmer. De kennis uit die projecten zijn ook de basis voor de Leergang RekenenOpHerbestemming die we meer dan vijftien keer (incompany) organiseerden. Het boek is inmiddels ook in het Engels (in bewerking met extra projecten) verschenen zodat we met enige regelmaat ook met buitenlandse herbestemmers kennis mogen uitwisselen.

Op onregelmatige basis (ongeveer een keer per jaar) doen we mee met een prijsvraag. Om te winnen maar vooral om ons stevig te verdiepen (met een deadline) in een maatschappelijke vraagstuk. En omdat het bijzonder prettig samenwerken is met (de vaste kern) Arjan de Nooijer en Ernst Haagsman. In 2015 wonnen we de Wederopbouwprijsvraag met een businessplan voor onderwijs in leegstaande winkels.

id&dn werd opgericht in 2004 door Sander Gelinck. Daarvoor werkte hij bij o.a. de StuurgroepExperimentenVolkshuisvesting , SBR, Werkgroep 2Duizend en Inbo. In 2000 organiseerde hij het allereerste (?) congres over de kantorenleegstand die toen begon op te lopen. In de twee decennia erna adviseerde hij de Tweede Kamer over aanpassing van de bouwregelgeving om deze transformatievriendelijker te maken en over het eerste Plan van aanpak transformatie (2011). In 2010 was hij medeoprichter van het transformatieteam en de herbestemmingacademie. Sinds 2011 is hij lid van het Expertteam Wonen. Medewerkers van id&dn zijn/waren Marja Hofman, Eveline Jansen, Sigrid Jansen, Laurens Buenting en Sander Gelinck.