Leegstaande gebouwen worden steeds vaker tijdelijk in gebruik genomen. Soms voor de ‘tussentijd’, in afwachting van betere tijden of definitieve plannen, en soms met het doel om vanuit het bestaande gebouw nieuwe initiatieven te ontplooien en verdienmodellen te vinden. Samen met het Nationaal Programma Herbestemming gaan we op zoeken naar nieuwe verdienmodellen, knelpunten in regelgeving, kennis die nodig is maar nog niemand heeft en handige tips voor mensen die het ook overwegen. We gaan eerst ons licht opsteken bij de initiatiefnemers van de vele tientallen tijdelijke projecten. Voor de zomer hopen we u te informeren wat we gevonden hebben. Ideeen en suggesties voor projecten waar we ons licht kunnen opsteken welkom via de placemate die we voor het congres vandaag maakten.