In de periode 2009-2011 heeft id&dn als kennismakelaar transformatie een groot aantal gemeenten, eigenaren en potentiële initiatiefnemers ondersteund in zowel concrete projecten als ondersteunen van gemeenten om transformatie structureel te verankeren in de gemeentelijke organisatie. Tevens is een groot aantal discussiemiddagen en transformatiesalons ontwikkeld, met als een van de hoogtepunten het landelijk congres in juni 2010 waarvoor id&dn het programma heeft opgesteld.