transformatie CBS-gebouw op gang

transformatie CBS-gebouw op gang

Op 7 mei jongstleden heropende demissionair minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het oude CBS-kantoor in Heerlen. Het complex werd overgedragen aan de Walas Groep die onder een nieuwe naam voor het gebouw – Carbon6 – vanuit het gebouw nieuwe en innovatieve activiteiten gaat programmeren om nieuwe economische ontwikkelingen te starten. Naast de veel persaandacht trekkende agrarische productie in het gebouw – stads- of verticale landbouw – zal het gebouwencomplex ruimte gaan bieden aan andere innovatieve bedrijven rond groene energie-opwekking en andere culturele en creatieve activiteiten. Ook wordt gesproken over recreatieve en restauratieve voorzieningen en studentenhuisvesting. (meer…)

Toch paprika’s in CBS-gebouw Heerlen

Toch paprika’s in CBS-gebouw Heerlen

Op 7 mei jongstleden heropende demissionair minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het oude CBS-kantoor in Heerlen. Het complex werd overgedragen aan de Walas Groep die onder een nieuwe naam voor het gebouw – Carbon6 – vanuit het gebouw nieuwe en innovatieve activiteiten gaat programmeren om nieuwe economische ontwikkelingen te starten. Naast de veel persaandacht trekkende agrarische productie in het gebouw – stads- of verticale landbouw – zal het gebouwencomplex ruimte gaan bieden aan andere innovatieve bedrijven rond groene energie-opwekking en andere culturele en creatieve activiteiten. Ook wordt gesproken over recreatieve en restauratieve voorzieningen en studentenhuisvesting.

Voor het ontwikkelen van de stadslandbouw werkt een aantal bedrijven samen onder de naam FarmCity Heerlen. De samenwerking is aangegaan om te komen tot een productielocatie voor verse agrarische producten, zoals groenten, fruit en vis. FarmCity Heerlen is onderdeel van een meeromvattend plan EcoGrow.

Met de aankoop van CBS is Walas ook meteen eigenaar geworden van het ON-gebouw en twee mijnmonumenten. Het huidige gebruik van die twee panden door Belastingdienst en het Mijnmuseum blijft onveranderd. Ook ondernemers die reeds in het CBS-gebouw zijn gevestigd kunnen van hun bedrijfsruimte gebruik blijven maken.

Onorthodox
Het CBS-gebouw was een van tien pilotprojecten in het onderzoek Kantoortransformatie gaat niet vanzelf. In dat onderzoek is door transformatieteam deelgenomen aan een expertsessie over de toekomst van het gebouw georganiseerd door gemeente Heerlen, RVOB en RGD. Lees het rapport en informatie over casus Heerlen hier.