Op 7 mei jongstleden heropende demissionair minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het oude CBS-kantoor in Heerlen. Het complex werd overgedragen aan de Walas Groep die onder een nieuwe naam voor het gebouw – Carbon6 – vanuit het gebouw nieuwe en innovatieve activiteiten gaat programmeren om nieuwe economische ontwikkelingen te starten. Naast de veel persaandacht trekkende agrarische productie in het gebouw – stads- of verticale landbouw – zal het gebouwencomplex ruimte gaan bieden aan andere innovatieve bedrijven rond groene energie-opwekking en andere culturele en creatieve activiteiten. Ook wordt gesproken over recreatieve en restauratieve voorzieningen en studentenhuisvesting.

Voor het ontwikkelen van de stadslandbouw werkt een aantal bedrijven samen onder de naam FarmCity Heerlen. De samenwerking is aangegaan om te komen tot een productielocatie voor verse agrarische producten, zoals groenten, fruit en vis. FarmCity Heerlen is onderdeel van een meeromvattend plan EcoGrow.

Met de aankoop van CBS is Walas ook meteen eigenaar geworden van het ON-gebouw en twee mijnmonumenten. Het huidige gebruik van die twee panden door Belastingdienst en het Mijnmuseum blijft onveranderd. Ook ondernemers die reeds in het CBS-gebouw zijn gevestigd kunnen van hun bedrijfsruimte gebruik blijven maken.

Pilotproject Onorthodox
Het CBS-gebouw is een van tien pilotprojecten waarvoor eigenaren, Rijk en gemeenten – begeleid door het transformatieteam – in 2011 onorthodoxe manieren hebben ontwikkeld om leegstaande kantoorgebouwen te transformeren. De pilotprojecten zijn geselecteerde ‘lastige’ gevallen: groot, verouderd, vaak op lastige locaties en al een aantal jaren leegstaand. In Heerlen is door transformatieteam deelgenomen aan een expertsessie over de toekomst van het gebouw georganiseerd door gemeente Heerlen, RVOB en RGD.

CBS is het tweede ‘lastige geval’ waarvoor het transformatieproces met succes op gang blijkt te zijn gebracht Eerder werd bekend dat ook de Molenwerf in Amsterdam [14.000] een hotelbestemming krijgt.

Meer weten over de aanpak van het transformatieteam?
De rapportage Transformatie gaat niet vanzelf is hier te downloaden. CBS in Heerlen60 t/m 65. Meer informatie over aanjagen van transformatie en hoe voor uw gebouw een nieuwe toekomst te ontwikkelen? Bel of mail.