id&dn | specialist in herbestemming

id&dn is gespecialiseerd in herbestemming. We ontwerpen concepten, adviseren private partijen en stimuleren herbestemming voor gemeenten. We zijn van alle markten thuis. We kunnen u operationeel ondersteunen, maar ook in het (onder)bouwen van uw businesscase op basis van onderzoek . Gemeenten ondersteunen we in strategische vragen als Hoe zet je vastgoedeigenaren aan tot actie  en welke mogelijkheden heb je als eigenaren niet mee willen werken?

Met aantoonbaar resultaat. Voor eigenaren en ontwikkelende partijen ontwikkelden we nieuwe, prijswinnende concepten, we doen haalbaarheidsonderzoeken die tot transformatie van diverse gebouwen hebben geleid en begeleiden uw project tot en met de Omgevingvergunning (en desgewenst verder). We kennen dus de verschillende kanten van de tafel, maar zijn erop uit partijen samen te laten werken. Samenwerking is nodig, al was het maar om schaarse middelen slim in te zetten.

Eind 2014 verscheen RekenenOpHerbestemming bij NAI010 Uitgevers. Een omvangrijk boek met het idee, de aanpak en de cijfers van 26 gerealiseerde herbestemmingen inclusief een gedegen financiële analyse van overeenkomsten en verschillen tussen de projecten. Daarnaast organiseren we twee keer per jaar de Leergang Herbestemmen | Vak van de toekomst evenals een aantal netwerkbijeenkomsten (veelal gratis).

Achtergrond
id&dn is in 2004 opgericht door Sander Gelinck. Daarvoor werkte hij bij de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting in Rotterdam, Werkgroep 2Duizend (later Laagland Advies)  Inbo Adviseurs. Al in 2002 stond hij aan de wieg van het Transformatieplatform Wonen in Kantoren en organiseerde in datzelfde jaar een van de eerste congressen over de toen snel stijgende kantorenleegstand. De afgelopen tien jaar ontwikkelde hij diverse instrumenten specifiek voor transformatie, adviseerde de Tweede Kamer inzake de Bouwregelgeving [2008] en over een Plan van aanpak [2011]. In de periode 2008-2011 was Sander Gelinck  Kennismakelaar kantoortransformatie voor SBR en het ministerie VROM. In 2010 stond id&dn | transformatieteam aan de wieg van de Herbestemmingacademie. id&dn publiceert regelmatig over nieuwe ontwikkelingen en inspirerende projecten.

id&dn is partner van het transformatieteam, de samenwerking van specialisten die transformatie van eerste idee tot en met de oplevering begeleiden. Sander Gelinck is lid van het landelijk expertteam transformatie kantoren naar wonen [‘expertteam van Donner’] en hij is redacteur van het expertblog op herbestemming.nu. Medewerkers van id&dn zijn/waren Marja Hofman, Eveline Jansen, Sigrid Jansen, Laurens Buenting en Sander Gelinck.

Onze kijk op de huidige tijd
Inspirerende tijden vragen om Nieuw Vakmanschap. Ruim 50 jaar na de bekende quote van Jane Jacobs [1] maken we een economische transformatie door die veel oude gebouwen overbodig maakt. Na de binnenstedelijke industrie- en havengebieden wachten complete kantoorwijken en woonwijken op een nieuwe toekomst. De behoefte aan nieuwe ideeën is groter dan ooit; de behoefte aan Nieuw Vakmanschap zo mogelijk nog groter. We zijn – of we dat nu leuk vinden of niet – aan het uitvinden hoe de economie van de toekomst eruitziet, met welke banen Nederland over tien, twintig jaar zijn inkomen verdient en hoe we daar als stad, gebied en gebouw nu al op kunnen inspringen.

Fascinaties
Succesvolle herbestemming begint bij nieuwe gebruikers. Om die te ontdekken, volgen we ontwikkelingen als het Nieuwe Werken, Winkelen, Recreëren en nieuwe combinaties van wonen en zorg met grote interesse. Voor inspiratie bezoeken we steden waar we nieuwe gebouwformules en businessconcepten in het eggie kunnen bekijken. De laatste paar jaren vonden we die in Berlijn, Zurich en de noord-Italiaanse regio, de fascinatie voor NYC dateert al langer. Auteurs die we met plezier volgen zijn Jaap Peters [Innovatief Organiseren, Innovatieve Menshouderij], Cor Molenaar [Nieuwe Winkelen, Einde van Winkels], Jane Jacobs, Richard Florida [Great Reset], Paul Krugman en Frank Kalshoven [Ideeënfabriek|Volkskrant]. Met Steve Jobs delen we een fascinatie voor de fiets en andere uitvindingen van de slimste der aapachtigen.

Jane Jacobs
1. Old ideas can sometimes use new buildings; new ideas must use old buildings, schreef Jane Jacobs in 1961 in the Death and Life of Great American Cities