Eind april werd Margaret Zeeman, bestuurder van woningcorporatie Jutphaas Wonen geïnstalleerd als ambassadeur van het Expertteam Transformatie. Margaret kennen we goed van de transformatieprojecten Brinkwal en Bakenmonde in Nieuwegein waar we haalbaarheidstudie en eerste uitwerking voor deden. Lees o.a. het artikel in Renda uit 2014.  Margaret Zeeman volgt Wouter de Jong op die gemeenten en provincies al sinds de oprichting van het Expertteam wijst op woonoplossingen in leegstaand vastgoed. Met Margaret komt de focus van het expertteam meer transformatie door corporaties te liggen. Nieuwsgierig wie de andere experts zijn? Download de pdf.