Discussie over inzet regelgeving

Discussie over inzet regelgeving

In samenwerking met de Kantorenloods van Amsterdam hebben we voor de Amsterdamse pilot van het Onorthodox-onderzoek [meer over Onoerthodox hier] een discussie voorbereid over de grenzen van regelgeving die bij transformatie van toepassing zijn. Daartoe is een verbouwplan opgesteld voor een kantoorgebouw aan de A10-ring van Amsterdam.

Op basis van dat plan zijn twee kwaliteitsprofielen opgesteld die geven antwoord op de vragen: welke onderdelen van het verbouwplan voldoen aan nieuwbouweisen of kunnen daar makkelijk aan voldoen [profiel 1.]. Het antwoord: op > 70% van alle kwaliteitsitems kan aan nieuwbouwkwaliteit worden voldaan. Profiel 2 geeft antwoord op de vraag hoe groot de ruimte wordt die Bouwbesluit 2012 gaat bieden als verbouw primair getoetst gaat worden aan het rechtens verkregen niveau. Antwoord: die winst is groot.

In de expertsessie is met deskundigen van toetsende instanties van gemeente Amsterdam en diverse aanwezige gebouweigenaren verkend hoe transformatie van leegstaande gebouwen feitelijk getoetst wordt en hoe de mogelijkheden in wet- en regelgeving optimaal kunnen worden ingezet om transformatie te stimuleren.

transformatieteam
Uitvoerenden: Sander Gelinck, Jean-Baptiste Benraad en Karina Benraad. Op de foto Johan van de Graaf van bureau Nieman die we gevraagd hebben om als expert nieuwe Bouwbesluit en brandveiligheid deel te nemen aan twee expertmeetings in het Onorthodox-onderzoek.

Parels voor de stad | Juweeltjes van herbestemming

Parels voor de stad | Juweeltjes van herbestemming

Publicatie uit 2010 over de maatschappelijke meerwaarde van herbestemming aan de hand van zeventien recent herbestemde monumenten. De publicatie is opgesteld in samenwerking met het monumentennetwerk van Aedes, en diende voor de corporaties als visitekaartje bij de kennismaking met de nieuwe wethouders, en als open uitnodiging om gezamenlijk meer gebouwen te gaan herbestemmen.De publicatie is verspreid onder deelnemers van het landelijk congres over herbestemmen op 27 juni 2010.

Er zijn nog enkele exemplaren van de publicatie te bestellen via dit bestelformulier [kosten € 50 exclusief verzendkosten] onder vermelding van ‘Parels voor de stad’. Klik hier voor een preview. Lees hier het artikel over de Parels in het AedesMagazine 6/2010 .

Partners
Initiatief id&dn in samenwerking met leden monumentennetwerk Aedes. Uitgegeven in samenwerking met SBR.

 

TransformatieWijzer

TransformatieWijzer

Let op: sinds 1 april 2012 out-of-print
Gestart in 2008 naar aanleiding van Kamervragen als een praktijkonderzoek naar knelpunten in wet- en regelgeving die transformatie van leegstaande kantoren belemmeren. Het rapport met conclusies is in 2008 aangeboden door de minister aangeboden aan de Tweede Kamer en is mede aanleiding voor wijziging van het Bouwbesluit in 2012. Download hier de brief van de minister aan de Tweede Kamer van april 2008.

De TransformatieWijzer is ontwikkeld als praktisch instrument dat de spelregels in het Bouwbesluit toelicht in een aantal overzichtelijke schema’s en ontwerpoplossingen, gelijkwaardigheidverklaringen en gemotiveerd verleende ontheffingen beschrijft voor veelvoorkomende knelpunten. Het instrument bevat een aantal handige checklists en rekentools. De TransformatieWijzer is in 2009 uitgegeven door SBR.

Status: niet meer in print sinds Bouwbesluit 2012.

Opdracht
SBR en ministerie VROM

Businesscases veranderende kantorenmarkt

Businesscases veranderende kantorenmarkt

Vandaag verscheen het rapport van de BouwBeter-werkgroep kantoortransformatie. Deze groep heeft gedurende een jaar producten en diensten gezocht die antwoord kunnen bieden aan de groeiende leegstand op de kantorenmarkt. Naast projectanalyse en -bezoek is een structurele verkenning van de markt uitgevoerd met nadruk op kenmerken van verschillende soorten eigenaren [institutionele beleggers denken anders dan kleine maatschappen] en de rol van banken bij financiering van kantoorportefeuilles. De productmarktcombinaties die kansrijk zijn bevonden zijn: opknappen, revitaliseren, dbfm-aanbiedingen en transformeren.

In samenwerking met de BouwBetergroep is een rekenmodel opgesteld dat snel inzicht biedt in de haalbaarheid van revitalisering of transformatie. Input daarvoor vormen de diverse projecten die zijn bezocht en projecten van de deelnemers. De deelnemers aan de werkgroep gaan in de eigen organisatie verder met het uitwerken van businesscases.

De BouwBeterwerkgroep is afgesloten met een landelijke studiemiddag in het PostCS gebouw die door ruim 75 personen werd bezocht. Dagvoorzitter was Frank Bijdendijk van Het Oosten, spreker o.a. Falco Jansen van Office-Up, een startuporganisatie onder de vlag van BAM.

Samenwerking
id&dn [programmeur], ArchitectenConsort, Ballast Nedam IC+E, BAM Utiliteitsbouw, BAM Office-Up, Het Oosten, Hevo, Panagro, Rijksgebouwendienst en SBR

Opdracht
SBR, Rotterdam